Regulamin

Home / Regulamin

Regulamin obiektu

Właściciele obiektu „Willa Kormoran” będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokoje i apartamenty wynajmowane są na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 ostatniego dnia pobytu.
3. Willa Kormoran uwzględnia życzenia przedłużeniapobytu w miarę posiadanych możliwości.
4. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłaszać właścicielom obiektu do godz. 08:00 najpóźniej w dniu odjazdu. Jeśli Gość nie opuści obiektu do godz. 10:00 i nie zgłosi chęci przedłużenia pobytu zobowiązany jest zapłacić za następną dobę.
5. Gość obiektu nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
6. Późniejszy przyjazd lub skrócenie pobytu nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę. Opłata miejscowa jest wliczona w cenę pokoju.

7. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, najpóźniej na drugi dzień.
8. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się, ma obowiązek okazać dokument tożsamości z fotografią.
9. „Willa Kormoran” świadczy usługi zgodnie ze standardem i opisem na stronie internetowej obiektu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do właścicieli, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
10. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy.
11. Gość powinien zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
12. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić, czy posiada przy sobie klucze do pokoju i głównego wejścia oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
13. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 100 zł.
14. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty przez Gości pieniędzy, kosztowności, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, rowerów oraz innych wartościowych rzeczy. 
15. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu Gościa na parkingu obiektu (parking jest niestrzeżony)
16. W obiekcie nie akceptujemy zwierząt 
17. Palenie w obiekcie jest BEZWZGLĘDNIE ZABRONIONE. W przypadku stwierdzenia zapachu dymu papierosowego lub innych oznak palenia w pokoju Gość zajmujący dany pokój zobowiązany jest do rekompensaty finansowej na rzecz „Willi Kormoran” w wysokości 500 zł. Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz obiektu oraz balkonach. Zakaz dotyczy również e-papierosów.
18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych. 
19. Grillowanie na balkonach, tarasach jest bezwzględnie zabronione. Naruszenie zakazu grozi natychmiastowym opuszczeniem obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt. 
20. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. Organizacja imprez jest całkowicie zakazana. 
21. Goście zobowiązują się wykorzystywać apartamenty i pokoje jedynie do celów mieszkalnych. Właściciele mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także mogą żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
22. Korzystanie z usług obiektu Willa Kormoran stanowi akceptację niniejszego regulaminu.

Kormoranów 15, 11-730 Mikołajki